Forebyggelse er den bedste forsikring mod alvorlige tandproblemer. Er skaden alligevel sket imødekommes udfordringen sagligt, samvittighedsfuldt og professionelt med de bedste og mest moderne behandlingsformer. 

Et problem kan ofte løses på flere måder. Tandlægecentret har mange års erfaring, som benyttes aktivt til at informere og til at finde den optimale løsning under hensyn til de ønsker, hver enkelt patient fremsætter. Det sker i respekten for, at ingen patienter er ens!

Hos Tandlægecentret udføres en lang række af både simple og komplicerede behandlinger. 

Tandtekniske opgaver laves i højeste kvalitet på vores samarbejdslaboratorium. En proces, hvor Tandlægecentrets tandlæger har en tæt dialog med teknikerne til sikring af det bedst mulige resultat for patienten.

Behandlingsformer hos Tandlægecentret Viborg Implantatcenter :

•    Kosmetisk behandling
•    Cariesbehandling
•    Del- og helprotese behandling
•    Forebyggelse
•    Implantatbehandling
•    Kirurgi
•    Krone-og brobehandling
•    Paradentosebehandling
•    Bidfunktionsbehandling
•    Rodbehandling

Læs evt. mere om tandsygdomme, behandlinger og tilskudsmuligheder på følgende sider:

www.tandlaegeforeningen.dk
www.netdoktor.dk
www.tandogmund.dk
www.sygeforsikringendanmark.dk 
www.dansktandforsikring.dk