Tandlægecentret Viborg Implantatcenter har gennem mange år specialiseret sig i implantatbehandling.

Klinikken modtager også patienter til implantatbehandling fra andre tandklinikker. 

Vi udfører både den kirurgiske del, dvs indsættelse af implantater, og den protetiske del, dvs konstruktion af kroner og broer osv på implantater.

Alle procedurer og teknikker er under konstant udvikling, således at vi er på forkant med udviklingen og den nyeste viden.

I visse situationer kan det være nødvendigt at rekonstruere/gen-opbygge kæbeknoglen  inden eller i forbindelse med en implantatbehandling, og disse behandlinger udføres naturligvis også på Tandlægecentret.

Vi har et tæt samarbejde med teknikerne på vores samarbejdslaboratorium omkring disse opgaver, hvorfor teknikerne også ofte er tilstede på klinikken, når der er behov herfor.