Når en enkelt tand mistes eller mangler, er et tandimplantat ofte en ideel løsning.

I princippet er et implantat en slags kunstig rod, der indopereres i kæben på det sted, hvor den mistede tand har siddet.

Umiddelbart efter operationen, hvor implantatet indsættes, vil det sidde som en skrue.

Men denne binding vil hurtigt blive afløst af en biologisk binding eller "osseointegration", som vi kalder det. Dette betyder, at implantatet "vokser fast" i kæben.

Dette varer 2-3 måneder og vil ske med meget stor sikkerhed/sandsynlighed, når ellers indgrebet udføres korrekt og med veldokumenterede materialer og metoder.

Når implantatet er indhelet, kan der fremstilles og påsættes en endelig porcelænskrone.

Det forekommer kun sjældent, at et implantat ikke indheler korrekt, og implantatbehandling er derfor en meget sikker behandling.

Implantatcenter Viborg